ناشر آثار معارف اسلامی و علوم دینی
مرور رده

اسلام

دعای کمیل

نوشتۀ مختصری که پیش روی شماست، ترجمه دعای پر فیض « کمیل» است که توسط شهید مصطفی چمران به انجام رسید. مقدمه‌ای نیز…