ناشر آثار معارف اسلامی و علوم دینی

راز ماندگاری عاشورا

جزوۀ پیش رو، حاصل سه شب سخنرانی استاد گرانقدر مهندس سیدمجتبی حسینی است که در سال ۱۳۹۲ به مناسبت اربعین حسینی(ع) در…

توشه اربعین

در زیارت عاشورا، محبت به حق و ولی او و نفرت از باطل و اهل آن از دل‌ها می‌جوشد و از حنجره‌ها می‌خروشد. زائر در…

حریم حَرَم

جزوۀ پیش رو، حاصل سه شب سخنرانی استاد گرانقدر مهندس سیدمجتبی حسینی است که در سال ۱۳۹۳ به مناسبت اربعین حسینی(ع) در…