ناشر آثار معارف اسلامی و علوم دینی

برداشتها

" این کتاب، تحلیل حجت الاسلام قرائتی، پیرامون گفتار خانم «آرین» است که سالها پیش در مصاحبه ای تلویزیونی، به شرح…