ناشر آثار معارف اسلامی و علوم دینی

خون خدا

مخاطب این یادداشت شمایید که از حسین و عاشورا و کربلا هیچ نمی‌دانید. شما که از سوگواری و عزاداری هر سالۀ جماعتی از…