ناشر آثار معارف اسلامی و علوم دینی

کلام خدا

"در طول تاریخ تفکر اسلامی، «وحی» به عنوان دریافت پیام از خدا مطرح بوده است؛ و پیامبر فقط وسیله ای بوده جهت دریافت…