لوح تقدیر به مناسبت هفته کتاب

در مراسمی با عنوان «جشن یک میلیون کتاب»

 

 

 

 

 

 

 

به نام خداوندگار قلم و هنر

 

جناب آقای محسن چینی فروشان

مدیر مسئول محترم دفتر نشر فرهنگ اسلامی

 

شکوفایی و بالندگی عرصـۀ نشـر، بیش از هر عاملی، مرهون عشق، خلاقیـت و پشتکار کتاب ورزانـی است که

نهادهایی ماندگار و نامدار بنیاد نهادند و رمز موفقیتشان، استمرار بود.

اکنون که سی و هفتمین سال پس از انقـلاب اسلامی را سپـری می کنیـم، به مناسبت بیست و سومین دوره

هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در آبان ۱۳۹۴، در آیین «جشن یک میلیون عنوان کتاب» به پاس سی و هفت

سال فعالیت مستمر و پرثمر از آن انتشارات قدردانی می شود.

 

سیدعباس صالحی                                                                مجید غلامی جلیسه

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی                       دبیر بیست و سومین دوره هفته کتاب ج.ا.ا

Comments (0)
Add Comment