ناشر آثار معارف اسلامی و علوم دینی

طب سنتی

"سخن کتاب این نیست که «طب جدید» رها شود، که چنین کاری نه ممکن است و نه معقول. بلکه غرض از طرح «طب سنتی»، ایجاد نوعی…