ناشر آثار معارف اسلامی و علوم دینی

پسا تجددگرایی

"آنچه فراروی شماست، چهار گفتار در «پسا تجدّدگرایی و جامعۀ امروز ایران» است که به دعوت «مؤسسه توسعۀ دانش و پژوهش»…