انتشار گزیده سیرالملوک یا سیاست‌نامه خواجه نظام‌الملک ‌توسی در مجموعه به‌گزین

«سیرالملوک» یا «سیاست‌نامه»چهارمین اثر از مجموعه کتاب‌های به‌گزین است که بخشی از این اثر ارزشمند ادبی و تاریخی نوشته خواجه نظام‌الملک توسی به کوشش سیدعلی موسوی ‌گرمارودی گردآوری شده است.

به گزارش روابط عمومی دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ابوعلی حسن بن علی بن اسحاق توسی وزیر مشهور و پرآوازه دو تن از پادشاهان سلجوقی در قرن پنجم هجری قمری و از پیشگامان توسعه فرهنگی پس از ظهور اسلام در ایران، تجربه‌های خود را در موضوع کشورداری در کتاب سیرالملوک مکتوب کرده است.

او که در دوره حکمرانی دو پادشاه، «آلب‌ارسلان» و «ملک‌شاه یکم»، وزارت این دو پادشاه سلجوقی را برعهده داشته است، سیرالملوک یا سیاست‌نامه را در دوران ملک‌شاه نوشته و به دربار تقدیم کرده است که مورد استقبال سلطان قرار می‌گیرد.

همین دانش، درایت و خردمندی و کاردانی خواجه‌نظام‌الملک توسی، دو پادشاه سلجوقی را به شاهانی قدرتمند تبدیل می‌کند و محدوده جغرافیایی ایران را به‌نحوی بی‌سابقه در دوران پس از اسلام گسترش می‌دهد.

بعدها اثر ماندگار سیرالملوک به‌عنوان یکی از شاهکارهای ارزشمند ادبی و تاریخی مورد تقلید برخی نویسندگان و مورخان نامی قرار گرفت و آنان هریک به نحوی از این کتاب تأثیر گرفتند.

نویسنده در این اثر کم‌نظیر در میان کتاب‌های فارسی، با نثری ساده، روشن و زیبا، نخست موضوع را به‌صورت تعریف یا دستور اخلاقی مطرح می‌کند و سپس آیات، روایات، احادیث، حکایات بلند و کوتاه و سخنانی از گذشتگان را در تایید سخن خویش می‌آورد.

براساس این گزارش دفتر نشر فرهنگ اسلامی که با انتشار مجموعه ١۴ جلدی به‌گزین به کوشش موسوی‌گرمارودی گزیده‌ برخی از برجسته‌ترین شاهکارهای نظم و نثر گذشته را با رویکردی حکایت‌محور و داستانی به علاقه‌مندان فرهنگ و ادب ایران تقدیم کرده، چهارمین عنوان از این مجموعه را به انتشار سیرالملوک اختصاص داده است.

این گزیده علاوه بر یک مقدمه و یک نمایه در شانزده فصل و ٩١صفحه و با بهای ٣٧٠هزار ریال منتشر شده است.

طراحی جلد و صفحه‌های مجموعه به‌گزین را نیز کوروش پارسانژاد برعهده داشته است.
این اثر در فروشگاه‌های دفتر نشر فرهنگ اسلامی در تهران و مشهد یا از طریق سایت فروش آن به نشانی اینترنتی www.daftarnashr.org عرضه می‌شود.

۱۴ جلدی به گزیندفتر نشر فرهنگ اسلامیسیاست نامهسید علی موسوی گرمارودیسیرالملوک
Comments (0)
Add Comment